dissabte, 3 de juliol de 2010

A LA RECERCA DEL TEMPLE D’AUGUST


A LA RECERCA DEL TEMPLE D’AUGUST és el bloc dels arqueòlegs Josep M. Macias, Imma Teixell i Andreu Muñoz, on donen notícia i comentaris dels seus treballs arqueològics per documentar el Temple d’August, in omnes provincias exemplum (Tàcit), donat que les prospeccions del 2007 ofereixen indicis de la seva ubicació a la Catedral de Tarragona .

Un projecte interessant, fruit d’un acord entre l’Ajuntament de Tarragona, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Capítol de la Catedral (Arquebisbat), que s’allargarà fins el 31 de Juliol.
Consisteix en un sondeig estratigràfic que ocuparà uns 25 metres quadrats a l’eix axial de la Catedral. Per fer aquesta excavació fotogrametriaran el paviment actual de la Catedral i, un cop finalitzada l’excavació, restituiran l’aspecte inicial de l’enllosat. L’objectiu és documentar l’estratigrafia contigua al basament del temple. L’extracció de l’estratigrafia donarà peu a “una successiva dialèctica de possibilitats, teories, equívocs i, en definitiva, un exercici de reflexió metòdic que anirà molt més enllà del treball de camp.”

Tarraco va ser la primera ciutat occidental a sol•licitar la construcció d’un temple de culte a August, el 15 dC. Sense August no es pot entendre el pes històric de Tarragona: “L’emperador August va atorgar a Tarraco la capitalitat de la prouincia Hispania Citerior i, a més, hi va viure durant dos anys (27-24 aC). Tarraco i, fins i tot, Tarragona deu molt a aquest emperador, que va ser vital en l’eclosió econòmica i política de la ciutat. Durant aquest període es va construir el Teatre, la basílica del fòrum, la xarxa viària de la ciutat i es va projectar el nou port. Sense August no es pot entendre el pes històric de Tarragona. D’això ja en van ser conscients els tarraconenses d’aleshores, que van erigir un altar en vida del mateix August per tal de rendir-li culte.”“El temple el tenim representat en monedes romanes emeses durant el regnat de Tiberi. Era un temple octàstil que a dins podria haver guardat una estàtua monumental de l’emperador August i que, possiblement, imitava el temple de Mars Ultor que es trobava al Forum Augustum de Roma.”

A LA RECERCA DEL TEMPLE D’AUGUST, http://blogs.sapiens.cat/recercatempleaugust , no sols és interessant, per la seva documentació, també és una aventura del coneixement que es pot exercitar de casa estant.
Imatges extretes del bloc A LA RECERCA DEL TEMPLE D'AUGUST:
1. Moneda romana emesa durant el regnat de Tiberi. Representa un temple octàstil que a dins podria haver guardat una estàtua monumental de l’emperador August i que, possiblement, imitava el temple de Mars Ultor que es trobava al Forum Augustum de Roma.
2. Planta arqueològica de l'entorn de la Catedral amb la posició teòrica del temple d'August (segons Macias, Muñoz, Teixell).
3. Restitució infogràfica de la Catedral dins l'antiga plaça sacra pagana (Digivisión).
4. Restitució infogràfica Part Alta amb la seu del 'Concilium Prouinciae' (Digivisión). En groc, la posició de la Catedral
5.Fragment de clipeus amb la representació de Júpiter-Anmó. Model inspirat en el 'Forum Augustum' de Roma
6.Restitució del fris del temple d'August (Roig Rodon, s. XIX).