dimarts, 27 de maig de 2008

BERNAT METGE AL QUIOSC


Una bona notícia per als textos grecs i llatins. La col·lecció Bernat Metge arribarà al quiosc i en edició de butxaca. Hom pretén posar a l’abast de la cultura catalana edicions acurades i rigoroses dels clàssics, així com la seva traducció. Una col·lecció de textos que, en paraules d’Albert Manent (GEC) han contribuït a fixar el llenguatge literari culte”
La Bernat Metge és una col·lecció de clàssics grecs i llatins traduïts al català. Des de 1922 ha fet accessibles el text original de 365 volums, acompanyades de la corresponent traducció catalana, amb introducció, notes i aparat crític, tal com la col·lecció francesa G. Budé o l’anglesa Loeb Classical Library. Fou instituïda per Francesc Cambó amb la voluntat afegida de crear generacions d’humanistes.

A dia de 26 de maig de 2008, s’ha signat un acord entre l’Institut Cambó i Grup 62 mitjançant el qual la col·lecció Bernat Metge, integrada per traduccions al català dels clàssics grecs i llatins, buscarà, mitjançant tres propostes de difusió diferents donar un impuls important a aquesta magna obra de la cultura catalana.
L’acord preveu que a primers del 2009 la col·lecció Bernat Metge, amb la col·laboració del canal de quiosc de Grup Planeta, publicarà una cinquantena de les principals obres que componen la col·lecció, en reproducció literal bilingüe. Els volums, de contingut i composició idèntics als de la col·lecció Bernat Metge, es distribuiran amb periodicitat regular als quioscos.
Així mateix, amb una altra iniciativa editorial rellevant, l’Institut i Grup 62 distribuiran a les llibreries una col·lecció de fins a 30 volums concebuts com una selecció de les obres clàssiques incorporades al català per la col·lecció Bernat Metge. En aquest cas, cada volum comptarà amb una introducció nova i la versió només en català de l’autor grec o llatí. L'acord també preveu la difusió d'algunes d’aquestes traduccions de la Bernat Metge en edició de butxaca i en edició escolar.
Finalment, i amb el suport d’Enciclopèdia Catalana, es potenciarà la presència de la col·lecció a través de les vendes a termini, incloent-hi la possiblitat de fer una edició de bibliòfil.